1. ročník panelové diskuze“Humanitní a společenskovědní vzdělání a vzdělávání a jejich role v demokratické společnosti”

Jednodenní panelová diskuse (konference) na téma “Humanitní a společenskovědní vzdělání a vzdělávání a jejich role v demokratické společnosti”, pořádaná studenty Katedra filozofie Fakulty filozofické Západočeské univerzity v Plzni se uskutečnila dne 4. října 2018  v prostorách FPE ZČU (Veleslavínova 42, Plzeň). Panelová diskuse byla zaměřena na snahu zdůraznit silné a slabé stránky humanitního a společenskovědního vzdělávání. Zároveň byla varováním před problémy vzniklými v důsledku vynechání těchto oborů, které jsou považovány za základní vzdělání po tisíciletí a které mají nepopiratelný vliv na fungování moderních společností v 21. století.

Přednášející představovali konfrontaci teorie s praxí a umožnili tak novému rozhovoru přivést nový pohled. Hlavním cílem bylo nejen objasnění aktuálního postavení těchto oborů, ale i zapojení studentů do aktuální diskuse na toto téma. Na straně hostů se konference zúčastnili významných osobností: prof. PhDr. Jan Sokol, Ph.D., CSc. (vysokoškolský profesor na Fakultě humanitních studií Univerzity Karlovy ),  MUDr. Marek Hilšer, Ph.D. (vědec, lékař, vysokoškolský pedagog na Lékařské fakultě Univerzity Karlovy a kandidát na prezidenta ve Volbách prezidenta 2018), RNDr. Filip Matějka MA, Ph.D. (ekonom, vysokoškolský pedagog na CERGE-EI, absolvent Princetonské univerzity, laureát ceny Neuron pro mladé vědce)  a moderátor PhDr. Václav Moravec, Ph.D. (novinář, televizní moderátor a vysokoškolský pedagog na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy).

 

Dále se zúčastnili přední představitelé a učitelé Západočeské univerzity v Plzni, jmenovitě doc. Dr. RNDr. Miroslav Holeček (rektor Západočeské univerzity v Plzni), PhDr. David Šanc, Ph.D. (děkan Fakulty filozofické Západočeské univerzity v Plzni),  doc. PhDr. Jan Váně, Ph.D. (vedoucí Katedry sociologie FF ZČU), doc. Ing. Jiří Masopust, CSc. (cestovatel a vysokoškolský pedagog Fakulty elektrotechnické ZČU, vedoucí výzkumného programu Plzeň CUBE, který vysílal na oběžné dráze první český nanosatelit) a PhDr. Jaromír Murgaš, CSc.(vysokoškolský pedagog Katedra filozofie FF ZČU a Fakulta humanitních studií Univerzity Karlovy).

Fotogalerie: https://www.facebook.com/filozofie.zcu/

Leave a Reply