Vladimír KOMÁREK (děkan 2. LF UK)BESEDA č. 11 – “Univerzita jako příležitost… se dozvědět, zda máme svobodnou vůli”

Prof. MUDr. Vladimír Komárek
KDY: připravujeme
KDE: připravujeme

Na besedě s neurologem a epileptologem prof. Komárkem, který je zároveň děkanem 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze, se podíváme na slavné filozofické téma „svobodné vůle“ z úhlu pohledu přírodních věd. Prof. Komárek totiž opakovaně zdůrazňuje, že neurologie se bude prolínat nejenom s genetikou a s nanotechnologiemi či jinými novými medicínskými technikami, ale i s filosofií, sociologií a psychologií.

Leave a Reply