Jiří MASOPUST (PILSEN CUBE)BESEDA č. 10 – “Univerzita jako příležitost… podílet se na vesmírném výzkumu”

doc. Ing. Jiří Masopust, CSc.
KDY: připravujeme
KDE: připravujeme

Beseda s doc. Masopustem, vedoucím projektu Pilsen CUBE II, což je jedinečný projekt, jehož posláním je nasměrovat mladé lidi k vesmírnému programu. Studenti ve spolupráci s akademiky ZČU sestrojili funkční pikosatelit, vyslali jej na oběžnou dráhu a zároveň navrhli experimenty, které se na oběžné dráze budou postupně realizovat. Dozvíte se nejen zajímavosti o tom, jak vůbec vznikla prvotní myšlenka a jak byl projekt postupně realizován, ale i to, že na tomto projektu s hlavním týmem spolupracují nejen studenti dalších univerzit, ale také studenti středních škol, čímž jsou zcela přirozeným způsobem postupně zasvěcováni nejen do akademického prostředí, ale i do projektové činnosti obecně.

Leave a Reply