Filip MATĚJKA (CERGE-EI)WORHSHOP č. 3 – “Univerzita jako příležitost… stát se poučeným voličem”

doc. RNDr. Filip Matějka MA, Ph.D.
KDY: připravujeme
KDE: připravujeme

Workshop s doc. Matějkou, který se dlouhodobě zabývá především makroekonomií, bude zaměřen na jeho aktuální projekt „Volební lavička“, který se snaží v přehledné, jednoduché a transparentní formě zprostředkovávat názory politiků, především kandidátů do komunálních voleb. Ti zde dostávají prostor pro představení svých zkušeností a programových priorit. „Volební lavička“ tak slouží jako platforma, která má umožnit voličům lépe se orientovat v programech jednotlivých kandidátů a v důsledku toho se poučeněji a zodpovědněji rozhodnout. Výchova občanů k demokracii je jedním z nejdůležitějších úkolů vzdělání na všech stupních veřejných i soukromých škol. Studenti, kteří již budou obeznámeni s principem participativního rozpočtování, tak získají informace o dalším způsobu, který jim umožňuje kriticky přemýšlet a podílet se na rozvoji demokratického fungování České republiky.

Leave a Reply