Josef MOURAL (filosof UJEP, ZČU)BESEDA č. 9 – “Univerzita jako příležitost… přemýšlet analyticky”

doc. RNDr. Josef Moural, CSc.
KDY: připravujeme
KDE: připravujeme

Beseda s filosofem, který studoval matematiku a filosofii na Karlově Univerzitě a filosofii v bytových seminářích v Praze. Kromě své akademické dráhy pracoval i ve výpočetním centru ČSOB a jako programátor v ÚFS ČSAV. Nyní se zabývá především starověkou a novověkou filosofií, fenomenologií, analytickou filosofií, etikou a filosofií vědy. Během svého akademického působení absolvoval stáže na univerzitách v Oxfordu, Virginii, Londýně, Edinburku, Vídni, Berkeley, Budapešti a v Knihovně Kongresu ve Washingtonu DC. Jako pedagog působil na univerzitách a letních školách v Praze, Budapešti, Cortoně, Olomouci a v Katovicích. Nyní vyučuje na Univerzitě J. E. Purkyně a na Západočeské univerzitě.

Leave a Reply