Ivan HAVEL (CTS – UK a AV ČR)

BESEDA č. 8 – “Univerzita jako příležitost… reflektovat umělou inteligenci”

doc. Ing. Ivan Havel, CSc., Ph.D
KDY: připravujeme
KDE: připravujeme

Doc. Havel, vědec, filozof a spoluzakladatel Občanského fóra aktuálně působí v Centru pro teoretická studia při UK a AV ČR, kde se zabývá především kybernetikou, umělou inteligencí, robotikou a kognitivními vědami v souvislosti s filozofickými otázkami, které jsou s rozvojem těchto oborů neodmyslitelně spjaty. Právě větší propojenost vědeckých výsledků s filozofickou reflexí jejich možných dopadů je jedním z velkých úkolů současné filozofické praxe – doc. Havel, který se tomuto tématu věnuje takřka celý život, proto může studentům nejlépe předat své dlouholeté zkušenosti a seznámit je s pozitivy i problémy takového počínání.

Leave a Reply