M. VRANÝ, O. HAVLÍČEK (analyzátoři dat)



WORKSHOP č. 2 – “Univerzita jako příležitost… kriticky myslet”

Mgr. Martin Vraný, Ph.D., Ing. Ondřej Havlíček a doc. PhDr. Vladimír Havlík, CSc.
KDY: připravujeme
KDE: připravujeme

Jedním z hlavních pozitivních efektů praktického zapojení studentů středních škol do participativního rozpočtování je především rozvoj kritického myšlení. Prostřednictvím workshopu dr. Vraného a dr. Havlíčka, kteří se kritickému myšlení věnují i na půdě Univerzity Karlovy, získají studenti možnost svou schopnost kriticky myslet reflektovat a dále prohlubovat. Doc. Havlík workshop doplní o výklad principů uvažování a přehled nejčastějších argumentačních faulů, se kterými se studenti mohou setkat i v běžném životě.

Leave a Reply