Alice KOUBOVÁ (FLÚ AV ČR)BESEDA č. 6 – “Univerzita jako příležitost… k experimentování a performance”

RNDr. Alice Koubová, Ph.D. at Ph.D. – umělecká filosofka
KDY: připravujeme
KDE: připravujeme

Workshop seznámí studenty s novým dynamickým odvětvím, které se v současné filozofické diskuzi objevuje a kterým je performativní filozofie. Přední česká odbornice na tuto oblast dr. Alice Koubová se věnuje tématům performance, performativity, expresivity, (mezi)tělesnosti a identity v rámci uměleckého výzkumu a aplikované filozofie. Dr. Koubová spojuje svůj teoretický výzkum s mnoha aktivitami, včetně otevřené dramatické hry, taneční improvizace a dalšími praxemi rozvíjejícími diferenciaci pociťování. Zkoumá tak vztah myšlení k prostoru experimentu, otevřeného pole, v němž se zkušenost vrací ke svému základu, jenž spočívá ve zkoušení (experiri). Zkušenost tohoto druhu v sobě zahrnuje pohnutost smyslem, jenž se nedává bezprostředně vědomí, a proto je mnohdy mylně považován za nefilosofický, nebo nereálný, ve skutečnosti však umožňuje sebepoznání ve prospěch prohloubené filozofické reflexe.

RNDr. Alice Koubová, Ph.D. at Ph.D. vystudovala matematiku na MFF UK v Praze, získala DEA diplom z filosofie na Université de Genève a PhD z filosofie na FF UK a Université Paris X. Dále studovala na DAMU a HAMU v Praze. Dnes pracuje jako vědecká pracovnice v Oddělení současné kontinentální filosofie na Filosofickém ústavu AV ČR. Její výzkumný projekt je zaměřen na pole fenomenologie, postmoderní filosofie a fenopraxe, které spojuje s aktivitami otevřené dramatické hry, taneční improvizace a dalšími praxemi rozvíjejícími diferenciaci pociťování. Zajímá se o kultivaci ve vzájemném protínání poznání, pociťování (tedy vnímání a empatii) a sebepoznání ve prospěch prohloubené filosofické reflexe.

Leave a Reply