Dušan LUŽNÝ (NAU)BESEDA č. 3 – “Univerzita jako příležitost… pochopit její fungování”

prof. PhDr. Dušan Lužný, Dr. – sociolog, člen Národního akreditačního úřadu pro vysoké školství
KDY: 27. 3. 2019
KDE: univerzitní kavárna Družba

Prof. Dušan Lužný, věrný své odbornosti sociologa, se nejprve podíval na univerzitu jakožto součást společnosti – globální, národní i subsystému školství. Poté seznámil posluchače se základním mechanismem vnitřního fungování univerzity, neboť především studenti, ačkoliv jsou součástí univerzity, mají o administrativních procesech, stojících v pozadí, často jen mlhavé představy. Následovalo krátké zamyšlení nad smyslem univerzity. V současné době se totiž často hovoří o třech pilířích dnešního vzdělávání. Na jedné straně zde figuruje požadavek přípravy studentů pro trh práce, na druhé straně je vzdělání hodnoceno z hlediska tvůrčí výzkumné činnosti. V neposlední řadě však do hry vstupuje i nejvíce efemérní, avšak společenský velmi závažný, požadavek kultivace jednotlivce (a jeho prostřednictvím celé společnosti), spojený především s osvojením si a rozvojem kritického myšlení. V druhé části přednášky se prof. Lužný zaměřil na více konkrétní problematiku mechanismu udělování akreditací a seznámil posluchače nejen s fungováním celého procesu (především s tzv. institucionálními akreditacemi), ale i se svými osobními zkušenostmi s působením v NAÚ. Závěr debaty se nesl v duchu velmi živé a plodné diskuze, do které se zapojili jak studenti, tak i přítomní akademici.

Záznam z besedy:

Beseda s prof. Lužným, religionistou, sociologem a členem Rady Národního akreditačního úřadu provede studenty „zákulisím“ univerzitního vzdělávání. Prof. Lužný promluví o svých zkušenostech z Národního akreditačního úřadu, vysvětlí význam a fungování akreditačního procesu, zamyslí se nad současnou úrovní vysokých škol, kvalitou vědy a vysokoškolského vzdělávání a zároveň osvětlí, v čem spatřuje pozitiva, ale i problémy humanitních a společenských věd.

Medailonek:

 

prof. PhDr. Dušan Lužný, Dr.vystudoval obor sociologie na Masarykově Univerzitě, a následně se habilitoval na Fakultě filozofické Univerzity Palackého.  V roce 2005 byl ustanoven soudním znalcem se zaměřením na religionistiku – nová náboženská hnutí a sekty. V témže roce se stal členem pracovní skupiny Akreditační komise Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy pro vysoké školství pro obory filozofie, religionistika a teologie. Mezi lety 2006 – 2009 působil jako poradce na Ministerstvu školství. V roce 2007 byl poradcem ministryně školství, po jejímž odstoupení byl navržen jako její nástupce za Stranu zelených. Jmenován však nebyl. V současné době působí i jako vysokoškolský pedagog.

Leave a Reply