Ondřej TIMČO (IFD21)WORKSHOP č. 1 – “Univerzita jako příležitost ke kreativní participaci”

Mgr. Ondřej Timčo Ph.D. – senior researcher v Institute for Democracy 21, absolvent University College London
KDY: připravujeme
KDE: připravujeme

Účastníci workshopu (akademici a studenti ZČU v Plzni) budou nejprve seznámeni s konceptem participativního rozpočtování a jeho mechanismy po teoretické stránce, aby vzápětí získali možnost si jej kreativním způsobem vyzkoušet. Utvoří několik týmů, které budou mít za úkol vytvořit na základě zadaného rozpočtu projekty vedoucí ke zlepšení života na univerzitě a odprezentovat je. Poté proběhne hlasování, na jehož základě získá vítězný projekt finanční podporu, díky které bude moci být skutečně realizován.

Ondřej Timčo se zabývá vývojem metodologie Janečkovy metody. Vystudoval bakalářský obor Mezinárodní teritoriální studia na Univerzitě Karlově v Praze. V roce 2011 dokončil magisterské studium na University College London, obor Politika, bezpečnost a integrace. V současné době na stejné univerzitě dokončuje svoji doktorskou práci ‘Korupce jako zpronevěra: Případ P. I. Lazarenko’ zaměřenou na modelování mezinárodní zpronevěry veřejných statků. Na UCL vyučoval semináře o ruské politice a společnosti, jakož i sovětské a ruské zahraniční politice. Je oddaný myšlence inovace mezinárodní ekonomiky, ale též vaření, tanci a kytaře.

Webové stránky IFD21: https://www.ifd21.org/

Leave a Reply