Roman KODET (KHV FF)
BESEDA č. 4 – “Univerzita jako příležitost… poznat japonskou kulturu”

PhDr. Roman Kodet Ph.D.
KDY: 17:00 24. dubna 2019
KDE: aula FPE ZČU (Veleslavínova 42)

Beseda s historikem specializujícím se na mezinárodní vztahy v 19. a na počátku 20. století, a na válečné dějiny, zejména v oblasti Číny a Japonska. Svou dráhu započal studiem oboru Historie-obecné dějiny na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze, které zakončil disertační prací Rakousko-Uhersko a Osmanská říše před první světovou válkou. Od roku 2009 působí na Katedře historických věd Fakulty filozofické Západočeské univerzity v Plzni, kde se kromě dějin Japonska věnuje též dějinám kultury. Současně také zastává post výkonného redaktora mezinárodního časopisu West Bohemian Historical Review.

Záznam z besedy:

Medailonek:

Leave a Reply