Martina KASTNEROVÁ (literární historička)

BESEDA č. 6 –  “Univerzita jako příležitost… k poznání „Bezedného oceánu ženské touhy“ láska a klam v alžbětinské literární kultuře”

PhDr. Martina Kastnerová, Ph.D. – filosofka, literární historička
KDY: 17:00 10. března 2020
KDE: Sedláčkova 216/15

 

Martina Kastnerová, Ph.D. zkoumá současné teorie interpretace se zaměřením na angloamerickou oblast a analýzu renesančních textů. Je členkou Výzkumného centra pro teorii a dějiny vědy (Research Center for Theory and History of Science), The European Society for Aesthetics (ESA), Společnosti pro estetiku (SPE) a Spoločnosti pre estetiku na Slovensku (SPES). Renesanční literární kultura a literatura obecně jsou nejen předmětem její profese, ale i osobního zaujetí vyprávět a sdílet příběhy.