3. ročník panelové diskuze

„Proměna hodnot po pandemii“

Kdy: 8. 10. 2020

Kde: Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje

 

Tématem již třetího ročníku panelové diskuze s názvem „Proměna hodnot po pandemii“ bude zejména role humanitních a společenskovědných oborů během koronakrize a po jejím skončení. Vzhledem k přijímaným opatřením zasáhla krize většinu lidí nejen po ekonomické stránce, ale omezila i jejich sociální život a změnila psychiku. To mělo velice silný dopad na všechny společenské subsystémy, kterými se humanitní a společenskovědní obory zabývají. Diskuze si klade za cíl zejména poukázat na aktuální význam těchto oborů v nově nastalé situaci.

 

Svou účast potvrdili:

doc. RNDr. Filip MATĚJKA Ph.D. (ekonom, doktorát z Princeton University, vysokoškolský pedagog na CERGE-EI)

prof. PhDr. Anna HOGENOVÁ, CSc. (fenomenoložka)

Mgr. Tomáš Hirt, Ph.D. (antropolog)

Mgr. Daniel Křížek, Ph.D. (blízkovýchodní studia)