AktuálněTřetí ročník panelové diskuze:

„Proměna hodnot po pandemii“

8. 10. 2020 proběhne ve Studijní a vědecké knihovně Plzeňského kraje již třetí ročník panelové diskuze, tentokrát s názvem s názvem „Proměna hodnot po pandemii“. Jejím tématem bude zejména role humanitních a společenskovědných oborů během pandemie a po jejím skončení. Vzhledem k přijímaným opatřením zasáhla krize většinu lidí nejen po ekonomické stránce, ale omezila i jejich sociální život a změnila psychiku. To mělo velice silný dopad na všechny společenské subsystémy, kterými se humanitní a společenskovědní obory zabývají. Diskuze si klade za cíl zejména poukázat na aktuální význam těchto oborů v nově nastalé situaci.

Svou účast potvrdili:

doc. RNDr. Filip MATĚJKA Ph.D. (ekonom, doktorát z Princeton University, vysokoškolský pedagog na CERGE-EI)

prof. PhDr. Anna HOGENOVÁ, CSc. (fenomenoložka)

Mgr. Tomáš Hirt, Ph.D. (antropolog)

Mgr. Daniel Křížek, Ph.D. (blízkovýchodní studia)