AktuálněTřetí ročník panelové diskuze:

„Proměna hodnot po pandemii“

8. 10. 2020 proběhne ve Studijní a vědecké knihovně Plzeňského kraje již třetí ročník panelové diskuze, tentokrát s názvem s názvem „Proměna hodnot po pandemii“. Jejím tématem bude zejména role humanitních a společenskovědných oborů během pandemie a po jejím skončení. Vzhledem k přijímaným opatřením zasáhla krize většinu lidí nejen po ekonomické stránce, ale omezila i jejich sociální život a změnila psychiku. To mělo velice silný dopad na všechny společenské subsystémy, kterými se humanitní a společenskovědní obory zabývají. Diskuze si klade za cíl zejména poukázat na aktuální význam těchto oborů v nově nastalé situaci.

 

Speakeři a témata o kterých se bude mluvit:

doc. RNDr. Filip MATĚJKA Ph.D. (ekonom, doktorát z Princeton University, vysokoškolský pedagog na CERGE-EI)

  • „Hodnoty jako přehledné vodítko v komplikovaných časech“

prof. PhDr. Anna HOGENOVÁ, CSc. (fenomenoložka zabývající se problematikou pravdy)

  • „Rozdíl mezi ontologickou a ontickou nouzí v souvislosti s koronavirovou krizí“

Mgr. Daniel Křížek, Ph.D. (vedoucí Katedry blízkovýchodních studií)

  • „Potká se Čech, Maročan a Íránec v době koronavirové aneb reakce na epidemii napříč kulturami“

Mgr. Laco Toušek, Ph.D. (vedoucí Centra aplikované antropologie a terénního výzkumu)

  • „Pravda je někde jinde. Vernikulární porozumění pandemie“

PhDr. Vladimír Naxera, Ph.D. a PhDr. Ondřej Stulík, Ph.D. (politologové se zaměřením na populismus)

  • “Transformace hodnot pastýřské moci do neopatrimonialismu: COVID jako nástroj sebeprezentace Andreje Babiše”