Alice Koubová – absolventka univerzit v Praze, Ženevě a v Paříži, vědecká pracovnice v Oddělení současné kontinentální filosofie na FLU AV ČR
RNDr. Alice KOUBOVÁ, Ph.D. at Ph.D. vystudovala matematiku na MFF UK v Praze, získala DEA diplom z filosofie na Université de Genève a PhD z filosofie na FF UK a Université Paris X. Dále studovala na DAMU a HAMU v Praze. Dnes pracuje jako vědecká pracovnice v Oddělení současné kontinentální filosofie na Filosofickém ústavu AV ČR. Její výzkumný projekt je zaměřen na pole fenomenologie, postmoderní filosofie a fenopraxe, které spojuje s aktivitami otevřené dramatické hry, taneční improvizace a dalšími praxemi rozvíjejícími diferenciaci pociťování. Zajímá se o kultivaci ve vzájemném protínání poznání, pociťování (tedy vnímání a empatii) a sebepoznání ve prospěch prohloubené filosofické reflexe.

zdroj