David Šanc – antropolog, politolog a děkan Fakulty filozofické ZČUPhDr. David Šanc, Ph.D. vystudoval sociální a kulturní antropologii a politologii na Filozofické fakultě Západočeské univerzity v Plzni. Od roku 2007 působí jako odborný asistent na Katedře politologie a mezinárodních vztahů, od roku 2012 je vedoucím katedry. Od roku 2007 vykonává funkci proděkana fakulty pro studijní záležitosti a od roku 2017 děkana fakulty. Ve své pedagogické a vědecké činnosti se zaměřuje na témata související s politickou geografií, geopolitikou a regionalizací.

Společnost, česká, ale i řada ostatních v západním civilizačním okruhu je zaměřená na zisk, rychlý, okamžitý zisk a uvažuje se, udělejme něco, aby z toho byl okamžitě rychlý profit. […] Přínos humanitních a společenskovědních oborů, to jde nad rámec. Kultivace společnosti, a snaha o to, aby společnost byla dlouhodobě liberální, otevřená, demokratická“, říká v medailonku k panelové diskuzi dr. David Šanc.

Ptejme se, v jaké společnosti chceme žít, kolik potřebujeme vzdělaných lidí, kteří odhaluji možná rizika různých fenoménů pro společnosti, kteří mají kritické myšlení.