doc. PhDr. Zdeněk Pinc – pedagog, filozof, publicistadoc. PhDr. Zdeněk Pinc se zabývá zejména antropologií dialogu a komunikace, také antropologií handicapu. Koncem šedesátých let se velmi angažoval ve studentském hnutí, byl členem Akademické rady studentů a působil v redakci Lidových novin, Literárních listů a Listů. Po promoci v roce 1969 byl přijat jako aspirant prof. Jana Patočky. Po podpisu Charty 77 se stal nočním hlídačem a později programátorem v družstvu META. Během 80. let pořádal bytové filozofické večery.

V roce 1990 se habilitoval a následně se stal vedoucím Katedry filosofie a společenských věd na Pedagogické fakultě UK a funkcionářem, později vedl i Ústav filosofie a religionistiky na FF UK.