Dušan Lužný – sociolog, člen Národního akreditačního úřadu pro vysoké školstvíprof. PhDr. Dušan Lužný, Dr. vystudoval obor sociologie na Masarykově Univerzitě, a následně se habilitoval na Fakultě filozofické Univerzity Palackého.  V roce 2005 byl ustanoven soudním znalcem se zaměřením na religionistiku – nová náboženská hnutí a sekty. V témže roce se stal členem pracovní skupiny Akreditační komise Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy pro obory filozofie, religionistika a teologie. Mezi lety 2006 – 2009 působil jako poradce na Ministerstvu školství. V roce 2007 byl poradcem ministryně školství, po jejímž odstoupení byl navržen jako její nástupce za Stranu zelených. Jmenován však nebyl. V současné době působí i jako vysokoškolský pedagog.