Filip Matějka – ekonom, doktorát na Princeton University, člen Ústředního krizového štábu České Republiky
doc. RNDr. Filip Matějka MA, Ph.D. vystudoval na Univerzitě Karlově a získal doktorát z aplikované matematiky na Princetonské univerzitě v USA. Během Corona-krize člen Ústředního krizového štábu České Republiky i jeho odborného týmu NERV, který radí vládě s ekonomickými opatřeními. Od roku 2010 působí jako výzkumný pracovník Národohospodářského ústavu AV ČR. Od roku 2011 je členem akademického sboru CERGE-EI, společného pracoviště Univerzity Karlovy a Akademie věd ČR. K ekonomii přešel na počátku doktorských studií na Princetonu. Věnuje se zejména makroekonomii, ekonomickou teorii, ekonomii informací a behaviorální ekonomii. V roce 2015 získal Startovací grant Evropské výzkumné rady ve výši 30 milionů korun. Je zakladatelem  iEkonomie, odborného diskusního fóra o aktuálních ekonomických otázkách. Je laureátem ceny NEURON pro mladé vědce.