Ing. Karel Janeček, MBA, Ph.D. – matematikIng. Karel Janeček, MBA, Ph.D. je autorem volebního systému D21, který si klade za úkol odstranit nedostatky stávajících volebních systémů. Je filantropem – zakladatelem nadačních fondů zaměřených na boj proti korupci, podporu vědy, startupů, vzdělávání občanské společnosti a pomoci lidem, kteří se stali obětí chyb v byrokratickém systému či mocenských tendencí. Je spoluvlastníkem investiční společnosti RSJ a.s. obchodující s finančními deriváty. S tím souvisí i jeho zaměření na univerzitní půdě, které směřuje k optimálnímu řízení ve finanční matematice.

V roce 1997 vystudoval  Bradley University v Peorie, následně získal titul na Matematicko-fyzikální fakultě Univerzity Karlovy a svá studia zakončil doktorským studiem na  Carnegie Mellon University v Pittsburghu.