Ing. Mgr. Jan Romportl, Ph.D. – ředitel centra umělé inteligence O2 Czech RepublicIng. Mgr. Jan Romportl, Ph.D. svou vědeckou dráhu započal na Fakultě aplikovaných věd Západočeské univerzity v Plzni, kde vystudoval kybernetiku a umělou inteligenci. Kromě těchto oborů se na doktorské úrovni zaobíral také filozofií vědy na Fakultě filozofické ZČU. Do roku 2015 se zabýval výzkumem v oblasti aplikované umělé inteligence a řečových technologií na Katedře kybernetiky FAV ZČU. Díky svým znalostem zde mimo jiné vyučoval i předměty zabývající se vztahem nových technologií k člověku, historií kybernetiky a filozofickými otázkami pojícími se k umělé inteligenci.

Od roku 2003 se stala oblastí jeho zájmu zároveň i Alternativní teorie množin prof. Petra Vopěnky, se kterým úzce spolupracoval. V letech 2009 – 2015 vedl oddělení Mezioborových aktivit Výzkumného centra nových technologií ZČU (dnes oddělení Interakce člověka a stroje NTC ZČU). Zde působí od roku 2015 jako výzkumný pracovník, avšak oblast jeho zájmu se přesunula i mimo akademickou sféru, a zároveň pracuje Chief Data Scientist ve společnosti O2 Czech Republic a.s. Dnes také působí jako mentor ve společnosti AI Startup Incubator a.s.