Jaromír Murgaš – filosof, vysokoškolský pedagog Fakulty filozofické ZČU a Fakulty humanitních studií Univerzity KarlovyPhDr. Jaromír Murgaš, CSc. vystudoval filosofii s fyzikou a začínal studiem filosofických otázek přírodních věd, které probíhalo ve Filosofickém ústavu ČSAV a vyvrcholilo studijním pobytem na London School of Economics v r. 1992. To jej však přivedlo blíže k filosofii samé; a jeho učitelské založení pak k výuce filosofie, do níž uvádí studenty nejen filosofických oborů. A to od r. 1993 podnes paralelně na Západočeské univerzitě v Plzni a na Univerzitě Karlově v Praze.

Významné zkušenosti pak získal ve čtyřletém výcviku gestalt terapie (1993-7, Multi-di-mens) a posléze systematické terapeutické práce (průběžně 2002-2015, The 7th C, R. Verlinden). Za svou stěžejní činnost pokládal vždy samu výuku – tváří v tvář a nejlépe s textem. Pro cvičení dovednosti dobrého myšlenkového vytěžení obsahu textů napsal příručku Základní interpretace filosofických textů I. (2010), pro skutečné osvojení vytěžených myšlenek pěstuje kurs Filosofie a zkušenost gestaltu (od r. 1998).