Jiří Masopust– vizionář na Katedře aplikované elektroniky a telekomunikací
doc. Ing. Jiří Masopust, CSc. pracuje na Katedře aplikované elektroniky a telekomunikací, Fakulty elektrotechnické ZČU v Plni. Již během studií získal mnoho zkušeností prací pro soukromé firmy ve Španělsku, Japonsku a později i v USA. Nyní je vedoucím projektu Pilsen CUBE, který díky spolupráci vysokoškoláků, města Plzně a Fakulty elektrotechnické Západočeské univerzity vyslal na oběžnou dráhu nanosatelit o velikosti 100 x 100 x 113 mm s hmotnostním limitem do 1,33 kg. O technologii vytvořenou v rámci tohoto programu projevila zájem společnost NASA.