Martin Vraný – analyzátor dat, absolvent FF UK se zaměřením na neurofilosofiiMgr. Martin Vraný, Ph.D. se v rámci svého doktorského studia zabýval kognitivními vědami a neurovědami. Ve své disertační práci se zaměřil na téma neurofilosofie. Během svého studia absolvoval roční studijní pobyt na univerzitě v Berkeley v Kalifornii. V rámci svých předchozích studií získal titul inženýr na Vysoké škole ekonomické v Praze a zároveň titul magistr na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. Během svého života pracoval jako analyzátor dat pro několik soukromých firem a pro Institut pro demokracii (IFD21). Dnes je kromě datového analytika i vysokoškolským pedagogem na Karlově univerzitě.