Martina Kastnerová – filosofka a literární historička

PhDr. Martina Kastnerová, Ph.D. vystudovala na Západočeské univerzitě magisterský obor Teorie a filosofie komunikace, a následně získala doktorát v oboru Teorie a dějiny vědy a techniky. Nyní se zaměřuje na současné teorie interpretace se zaměřením na angloamerickou oblast a analýzu renesančních textů (monografie Shakespeare a teorie interpretace). Je členkou Výzkumného centra pro teorii a dějiny vědy (Research Center for Theory and History of Science), The European Society for Aesthetics (ESA), Společnosti pro estetiku (SPE) a Spoločnosti pre estetiku na Slovensku (SPES). V aktuálním výzkumu se věnuje analýze stěžejních témat alžbětinské poetiky se zaměřením jednak na soudobou reflexi antického mimetického konceptu a vyrovnání s antickými a kontinentálními vzory, jednak na renesanční korespondenční sítě a přenos vědění. V nejnovějších textech se zaměřuje na ženské postavy alžbětinské literární kultury Mary Sidney Herbert a Mary Wroth a genezi poetického projektu Philipa a Roberta Sidneyho v kontextu renesanční intelektuální sítě (nejnovější monografie Poezie jako vyprávění příběhů. Intelektuální kruh Philipa Sidneyho). Mezi poslední aktuální projekty patří např. Profesionalizace literární kultury: alžbětinská poetika jako součást komplexu renesančního vědění či Komunikace a vědění: intelektuální kruh Philipa Sidneyho. V posledních letech vystoupuje a studuje v zahraničí mj. na konferencích v Birminghamu (Jubilee Centre for Character and Virtues, University of Birmingham), Londýně (Royal Holloways Humanities and Arts Research Institute) a St. Louis, USA (Sixteenth Century Society Conference, International Sidney Society panel) a The Shakespeare Institute ve Stratfordu. Renesanční literární kultura a literatura obecně jsou nejen předmětem její profese, ale i osobního zaujetí vyprávět a sdílet příběhy.