Mgr. Laco Toušek, Ph.D. – vedoucí Centra aplikované antropologie a terénního výzkumu

Mgr. Laco Toušek, Ph.D. získal v roce 2013 doktorát z etnologie na Západočeské univerzitě a nyní je vedoucím Centra aplikované antropologie a terénního výzkumu (CAAT) při Katedře antropologie FF ZČU. Mezi zadavatele výzkumných zakázek CAAT patří Ministerstvo vnitra ČR, Úřad vlády České republiky, a zejména Agentura Evropské unie pro základní práva (European Union Agency for Fundamental Rights, FRA) v rámci výzkumné sítě FRANET, jejímž členem je za Českou republiku.