Miroslav Holeček – fyzik a rektor Západočeské univerzity v Plzni
Doc. Dr. RNDr. Miroslav Holeček vystudoval Matematicko-fyzikální fakultu Univerzity Karlovy v Praze. Doktorát získal na Západočeské univerzitě v oboru mechanika a ve stejném oboru se zde také habilitoval. Začínal jako výzkumný pracovník ve Výzkumném ústavu Škoda Plzeň, v roce 1996 přešel na Západočeskou univerzitu v Plzni.

Od roku 2007 stál v čele vysokoškolského ústavu Nové technologie – výzkumné centrum, kde usiloval především o rozvoj spolupráce s průmyslem, koordinoval zakázky pro komerční subjekty a vedl řadu vědeckých projektů. Od března 2015 je rektorem Západočeské univerzity. I ve funkci rektora neztrácí kontakt se studenty a stále vyučuje, jeho předměty jsou zaměřené na termomechaniku.

Druhý ročník panelové diskuze:

První ročník panelové diskuze: