Mons. ThLic. Tomáš HOLUB, Th.D. – biskupMons. Tomáš Holub je biskupem plzeňské diecéze. Na kněze byl vysvěcen v roce 1993. Tomu ovšem předcházelo studium filozofie a teologie na Cyrilometodějské bohoslovecké fakultě v Litoměřicích (1985 – 1989), studium teologie na Katolické teologické fakultě v Salzburgu v Rakousku (1990 – 1991) a magisterské studium teologie na Katolické teologické fakultě Univerzity Karlovy v Praze (1993). O dvanáct let později pokračoval ve svém sebevzdělávání na hamburském Institut für Theologie und Frieden (2005 – 2008) v kombinaci se studiem na Papežské lateránské univerzitě v Římě (2007 – 2008). V Roce 2008 získal doktorát z morální teologie na Katolické teologické fakultě Univerzity Karlovy v Praze, kde obhájil svou dizertaci z křesťanské etiky na téma “Etické aspekty boje proti terorismu ve světle učení o tzv. spravedlivé válce”.

Po svém vysvěcení na kněze působil jako kaplan na farnosti v Kutné Hoře a spirituál na Církevním gymnáziu svaté Voršily tamtéž (1993 – 1996). Následně se stal prvním vojenským kaplanem, posléze hlavním kaplanem Armády České Republiky (1996 – 2006). Od roku 2006 působí jako poradce ministra obrany pro duchovní službu. Později se stal generálním vikářem královéhradecké diecéze (2008 – 2010). Od roku 2011 je generálním sekretářem České biskupské konference, přičemž mezi lety 2011 a 2016 byl zvoleným děkanem Kolegiátní kapituly v Praze na Vyšehradě. Svatý otec Jan Pavel II. jej 14. července 2003 jmenoval Kaplanem Jeho Svatosti.  Od roku 2016 zastává funkci biskupa plzeňské diecéze. Zároveň je předsedou Ekonomicko-právní komise  ČBK a členem Komise pro katolickou výchovu ČBK.