PhDr. Ondřej Stulík, Ph.D. – politolog se zaměřením na populismus

PhDr. Ondřej Stulík, Ph.D. je učitelem na Katedře politologie a mezinárodních vztahů na FF ZČU. Ve svém výzkumu se zaměřuje na téma populismu. Řeší metodiku analýzy potenciálně extremistických textů a zkoumá možné způsoby posílení demokracie a občanských práv v dnešní post-nacionální Evropě.