PřipravujemePŘIPRAVOVANÉ BESEDY 2020/2021: 

Besedy a workshopy budou svým zaměřením přímo či nepřímo souviset s tématem vzdělávání (nejen humanitního), vědy a obecně fungováním moderních společností v 21. století.

Budeme klást otázky týkající se:

 • Významu a úrovně současného vzdělání
 • Stavu aplikovaného výzkumu na univerzitách
 • Možné inovace institucí prostřednictvím participativních technologií
 • Vztahu vzdělávání a hry
 • (Ne)existence české kolektivní identity
 • Významu kritického myšlení
 • apod.

Besedy, které máme domluvené nebo o které usilujeme:

 1. Panelová diskuze – „Proměna hodnot po pandemii“
 2. Workshop – Ondřej Timčo – “Univerzita jako příležitost… ke kreativní participaci“
 3. Beseda – filosofka RNDr. Alice Koubová Ph.D. at Ph.D . – “Univerzita jako příležitost… k experimentování a performanci”
 4. Workshop – Mgr. Martin Vraný, Ph.D. a Ing. Ondřej Havlíček, Ph.D. – “Univerzita jako příležitost… kriticky myslet”
 5. Beseda – filosof doc. RNDr. Josef Moural, CSc. – “Univerzita jako příležitost… přemýšlet analyticky”
 6. Beseda – Gabriela Novotná – první Češka na Rallye Dakar
 7. Workshop – CERGE-EI s ekonomem doc. RNDr. Filipem Matějkou MA, Ph.D. “Univerzita jako příležitost… stát se poučeným voličem”
 8. Projekt PILSEN CUBE – doc. Ing. Jiří Masopust CSc. – “Univerzita jako příležitost… podílet se na vesmírném výzkumu”
 9. Beseda – MUDR. V. Komárek – “Univerzita jako příležitost… se dozvědět, zda máme svobodnou vůli”

Více viz “Hosté“.

Leave a Reply