Martin Fusek – vědec, biochemik, předseda výzkumné rady TA ČR
prof. Ing. Martin Fusek, CSc. vede tým technologického transferu v Ústavu organické chemie a biochemie. Léčiva, která díky spolupráci ústavu s farmaceutickým průmyslem vznikají, pomáhají milionům lidí na celém světě. Léčí třeba pacienty s HIV, cystickou fibrózou, onkologické pacienty a řadu dalších.

Od roku 2007 se věnuje problematice technologického transferu na ÚOCHB AVČR v.v.i. Od roku 2009 je výkonným ředitelem společnosti IOCB TTO s.r.o., která zajišťuje proces transferu technologií pro ÚOCHB, AV ČR, v.v.i. a od roku 2012 je zástupcem ředitele pro strategický rozvoj na stejném ústavu. Je členem několika dozorčích rad vědeckých institucí, členem předsednictva ČSCH a dalších organizací.

prof. Fusek je absolventem VŠCHT Praha v oboru organická chemie. V roce 1988 mu byl udělen titul CSc. v oboru biochemie na Ústavu organické chemie a biochemie ČSAV. V letech 1989 – 1995 pracoval jako post-doktorand v USA a SRN. Je autorem více než 50-ti původních vědeckých publikací v impaktovaných časopisech a dvou monografií. Od roku 1995 je externím přednášejícím na VŠCHT Praha, kde mu byl v roce 2012 udělen titul profesor v oboru biochemie. Od roku 1995 do 2007 pracoval pro společnosti Sigma-Aldrich a Merck v České republice a v zahraničí.