prof. Ing. Martin Macháček, Ph.D. et Ph.D. – ekonomprof. Ing. Martin Macháček, Ph.Det Ph.D. vystudoval národní hospodářství na Ekonomické fakultě Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava. Na téže fakultě získal doktorát v oboru Ekonomie, a následně se zde i habilitoval. Později pokračoval ve studiích na Filozofické fakultě Západočeské univerzity v Plzni, kde získal svůj druhý doktorský titul. Velkou část své akademické dráhy strávil na zahraničních univerzitách ve Velké Británii, Finsku, Řecku, Dánsku, Turecku, Španělsku, Portugalsku, Mongolsku, Itálii a Litvě. V roce 2016 byl jmenován profesorem ekonomie.

Martin Macháček je členem České společnosti ekonomické, International Network for Economic Method a zároveň působí na katedře ekonomie EkF VŠB – TU Ostrava a je členem několika vědeckých a oborových rad. Také je členem Grantové agentury ČR, oborové komise Společenských a humanitních věd.