prof. Mgr. Jaroslav Miller, M.A., Ph.D. – rektor Univerzity Palackého, historikprof. Mgr. Jaroslav Miller, M.A., Ph.D. je rektorem Univerzity Palackého v Olomouci, a historikem zabývajícím se dějinami politického myšlení, urbánní problematikou a otázkami českého a slovenského exilu.

Vystudoval obory Historie, Ruská filologie a literatura, Anglická filologie a literatura na Filozofické fakultě Univerzity Palackého (1989 – 1995). Poté pokračoval ve studiu na Central European University v Budapešti (1996 – 1997).  Dále absolvoval postgraduální studium v oboru obecné dějiny na FF UP (1996 – 2000) a na Central European University v Budapešti (1998 – 2003) v oboru komparativní dějiny. Historii raného novověku studoval také na Oxfordské univerzitě (1999 – 2000). V roce 2012 byl jmenován profesorem historie.

V průběhu své akademické činnosti se zúčastnil stáží na světových univerzitách v Austrálii, Kanadě, Maďarsku, Německu, USA i Velké Británii. V roce 2012 ho velvyslanec Spojených států amerických jmenoval do funkce ambasadora Fulbrightova programu v České republice. V roce 2014 byl zvolen rektorem Univerzity Palackého v Olomouci, a v roce 2018 svou pozici obhájil pro další funkční období.