prof. PhDr. Anna Hogenová, CSc. – fenomenoložkaAnna Hogenová je česká fenomenoložka zabývající se problematikou pravdy, husserlovských otázek vnitřního vnímání času s jeho retencionální, urimpresionální a protencionální výbavou, protenci smrti a její vliv na autenticitu a neautenticitu prožívání. Kromě toho se zabývá i dalšími tématy z oblasti poznání, těla a pohybu.

Svou univerzitní dráhu započala studiem tělesné výchovy a češtiny na Fakultě tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy (1964 – 69), na Filozofické fakultě téže univerzity později vystudovala i občanskou nauku (1973–77). V roce 1979 získala doktorát po obhájení disertační práce s názvem „Hodnota a skutečnost“. V roce 1985 dosáhla titulu CSc. obhájením práce „K teoretickým a ideologickým důsledkům podstatného ve fenomenologii E. Husserla a R. Carnapa“. Následně se v roce 1992 habilitovala.