Roman Kodet – historik se specializací na dějiny 19. a počátku 20. století a dějiny Japonska
PhDr. Roman Kodet, Ph.D je historik specializující se na mezinárodní vztahy v 19. a na počátku 20. století, a na válečné dějiny, zejména v oblasti Číny a Japonska. Svou dráhu započal studiem oboru Historie-obecné dějiny na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze, které zakončil disertační prací Rakousko-Uhersko a Osmanská říše před první světovou válkou. Od roku 2009 působí na Katedře historických věd Fakulty filozofické Západočeské univerzity v Plzni, kde se kromě dějin Japonska věnuje též dějinám kultury. Současně také zastává post výkonného redaktora mezinárodního časopisu West Bohemian Historical Review.