ŽENY, VĚDA A JINÉ NEBEZPEČNÉ VĚCI

Datum: 15. listopadu 2023 (13:00-19:00)
Lokalita: Aula VC 301, FPE Západočeská univerzita v Plzni
🗺️ Veleslavínova 342/42, 306 14 Plzeň

bradacova scaled

Lenka BRADÁČOVÁ

vrchní státní zástupkyně – #veřejné právo

Krocova

Zuzana KROČOVÁ

rektorka Univerzity obrany, brigádní generálka –  #fyzikální chemie

matylda2

MATYLDA 

politická moderátorka, virtuální dcera Jana Tyla – #umělá inteligence

tyl

Jan TYL

vývojář a analytik (MIT), duchovní otec Matyldy – #umělá inteligence

Elika

Eliška REMEŠOVÁ 

psycholožka – #párová psychologie, #krizová intervence

Sassine

Marie Antonios SASSINE

výkonná ředitelka CETS (Kanada) – #etika, #filosofie, #technologie

vlachynska

Olga VLACHYNSKÁ 

psycholožka – #terapie, #osobnirust, #dusevnizdravi

Berankova

Eva VOLDŘICHOVÁ BERÁNKOVÁ

prorektorka Univerzity Karlovy  – #romanistika

program 

13:00 Zahájení: Prof. PhDr. Jan VÁNĚ, Ph.D. / prorektor pro vnější vztahy a komunikaci / sociologie
13:30 Brig. gen. prof. RNDr. Zuzana KROČOVÁ, Ph.D. / rektorka Univerzity obrany / fyzikální chemie
14:00 Mgr. Eliška REMEŠOVÁ / psychoterapeutka / krizová intervence
14:30 přestávka na kávu
15:00 JUDr. Lenka BRADÁČOVÁ, Ph.D. / vrchní státní zástupkyně / veřejné právo
15:30 MATYLDA a Ing. Jan TYL / UI žena a její programátor / umělá inteligence
16:00 Mgr. Olga VLACHYNSKÁ / psycholožka / psychologie, sociální antropologie
16:30 přestávka na kávu
17:00 Prof. PhDr. Eva VOLDŘICHOVÁ BERÁNKOVÁ, Ph.D. / prorektorka Univerzity Karlovy  / romanistika
17:30 Marie Antonios SASSINE, Ph.D. / výkonná ředitelka CETS / filosofie technologie

 

co je Univerzita jako příležitost?

Cyklus besed, který vždy začíná panelovou diskusí a poté se během celého roku rozvíjí prostřednictvím tematických debat a workshopů.

První ročník začal pilotní panelovou diskusí v říjnu 2018 nazvanou Humanitní a společenskovědní vzdělání a vzdělávání a jejich role v demokratické společnosti“. V této debatě nám šlo o to, v návaznosti na Marthu C. Nussbaumovou a její knihu Ne pro zisk: Proč demokracie potřebuje humanitní vědy, ukázat, že ačkoliv humanitní a společenskovědní obory nemusí být přímo navázány na jasně vyčíslitelné generování ekonomického zisku, jsou nezbytné pro přežití a rozvoj stabilní demokratické společnosti. Následovaly besedy a workshopy pořádané Fakultou filozofickou ZČU v pravidelných měsíčních intervalech.

Druhý ročník pokračoval v listopadu 2019 panelovou diskusí nazvanou Interdisciplinarita: věda a vzdělání na pomezí oborů. Tato debata poukázala na nutnost spolupráce mezi jednotlivými obory, která se, zejména pod vlivem tendence k co největší specializaci, začíná stávat výrazně komplikovanou. Přestože je pro orientaci v současném světě nezbytné uvažovat v širokých souvislostech, institucionální zakotvení valné většiny vědeckých a výzkumných pracovišť spíše nahrává postupné izolaci jednotlivých disciplín. Po diskuzi opět následoval cyklus pravidelných besed až do chvíle, kdy byl náhle přerušen pandemií Covidu-19.

Třetí ročník připravujeme na 15. listopad 2023, kdy v rámci Týdne humanitních věd uspořádáme panelovou diskuzi s názvem 〰️ Ženy, věda a jiné nebezpečné věci 〰️ název je aluzí na slavnou knihu kognitivního lingvisty Georga Lakoffa Ženy, oheň a nebezpečné věci: Co kategorie prozrazují o mysli, jež ukazuje, jak kategorie, které používáme k organizaci našeho světa, odrážejí naše mentální struktury a jakým způsobem se liší v různých jazycích a kulturách. Konceptuální metafory lze využít k analýze různých kulturních a ideologických diskurzů a vysvětlení, jak se různé společenské skupiny liší ve svém vnímání vzdělání, vědy a výzkumu, role státu a rodiny, tržních principů i morálních hodnot.

Východiskem naší panelové diskuze je specifičnost kognitivních metafor spojených s ženským elementem a otázka, jak se tyto metafory promítají do uspořádání našeho světa. Konkrétním cílem naší diskuze je zjistit, jak univerzitní prostředí a vzdělávání přispívají k prosazování a respektování ženského hlasu ve společnosti. Zajímá nás autenticita ženského pohledu v rámci řešení vědeckých, politických a společenských problémů a výzev současnosti.

Cíle humanitních oborů

📌 Naší snahou je ukázat platformu univerzitního prostředí jako mimořádný transdisciplinární prostor, kde je možné se učit, zkoumat a experimentovat.

〰️ Usilujeme o mezioborovost a spolupráci napříč všemi oblastmi lidského poznání, protože jedině v duchu interdisciplinarity je možné zajistit kvalitní vzdělání a konkurenceschopný výzkum a vývoj.

📌 Chceme zdůraznit význam humanitních a společenskovědních oborů, jež jsou dlouhodobě podceňovány, ale bez jejichž existence by nebyl rozvoj společnosti vůbec možný.

〰️ Snažíme se zvýšit prestiž vysokoškolského vzdělání nejen v očích studujících a vyučujících v rámci Západočeské univerzity v Plzni, ale i v očích veřejnosti mimo akademické prostředí. Proto spolupracujeme s řadou regionálních i národních institucí a organizací.

📌 Tím, že humanitní obory přinášejí hloubku a perspektivu do našeho života, nám pomáhají porozumět sobě samým, druhým lidem a světu kolem nás. Jsou zrcadlem, které nám umožňuje reflektovat svět s kritickým odstupem.

〰️ Obory, jako je filosofie, sociologie, antropologie, historie či politologie, hrají klíčovou roli v porozumění lidskému myšlení a jednání v širších společenských, kulturních a dějinných souvislostech.

📌 Tyto obory nám umožňují rozvíjet kritické myšlení, analytické schopnosti a porozumění různým perspektivám.

〰️ To vše má přispět ke vzájemnému respektu a spolupráci nejen různých oborů, ale také studujících a vyučujících, respektive univerzit a veřejnosti, v kontextu intersekcionální rovnosti.

organizátorka

Naděžda Hlaváčková
nadezdah@kfi.zcu.cz
Katedra filozofie, FF ZČU
Sedláčkova 19, 306 14 Plzeň

produkční konference

Lenka Ambrožová
Naděžda Hlaváčková
Nela Hlaváčková
Tereza Matějková
Jitka Paitlová 
Zdeňka Špiclová

Materiály ke konferenci

Facebook
Instagram
WEBY Katedry filozofie FF ZČU

 

311146720 533697131927253 7137400948323783131 n
nick fewings R2BYMU4nCZw unsplash scaled
Skip to content