UNIVERZITA JAKO 

PŘÍLEŽITOST (UJAP 3.0)

Datum: 15. listopadu 2023
Lokalita: Fakulta pedagogická ZČU (VC301)🗺️ 
Veleslavínova 342/42, 306 14 Plzeň

co je UjAp?

Celoroční cyklus besed, zahájený vždy velkou panelovou diskusí, to je UJAP = Univerzita jako příležitost.

První ročník UJAP 1.0 byl započal pilotní panelovou diskusí v říjnu 2018 nazvanou „Humanitní a společenskovědní vzdělání a vzdělávání a jejich role v demokratické společnosti“. Následovaly besedy a workshopy pořádané Fakultou filozofickou Západočeské univerzity v Plzni v pravidelných měsíčních intervalech.

Druhý ročník UJAP 2.0 proběhl v listopadu 2019 panelovou diskusí nazvanou “Interdisciplinarita: věda a vzdělání na pomezí oborů”. Opět následovala cyklus besed, který byl náhled přerušen pandemií Covidu-19.

Třetí ročník UJAP 3.0 připravujeme na listopad 2023 již tradičně panelovou diskusí „Polyverzita: Propojená síť vzdělávání a vědy„. A v názavnosti na ní dalšími tematickými besedami v roce 2024.

 

dlouhodobé cíle

Naší snahou bylo / je / a bude poukázat na to, že platforma univerzitního prostředí nabízí mimořádný prostor, kde je možné se učit, experimentovat a především dělat chyby.

– Chceme poukázat na význam humanitních a společenskovědních oborů bez jejichž existence by nebyla dlouhodobá kultivace společnosti možná.

Tím, že přináší hloubku a perspektivu do našeho života, nám pomáhají porozumět sobě samým, druhým lidem a světu kolem nás. Je to nástroj, který nám umožňuje reflektovat a růst jako lidské bytosti.

– Obory, jako je filosofie, sociologie, psychologie, antropologie a další, hrají klíčovou roli ve zkoumání a porozumění lidskému chování, myšlení, kultuře a společnosti jako celku.

Tyto obory nám umožňují rozvíjet kritické myšlení, analytické schopnosti a porozumění různým perspektivám.

– Klademe důraz na mezioborovost a  spolupráci napříč všemi oblastmi, protože jedině v duchu interdisciplinarity je možné „zajistit“ kvalitní vzdělání a vědu.

Implicitním cílem je také zvýšit prestiž vysokoškolského vzdělání v očích studentů, pedagogů a veřejnosti nejen v rámci Západočeské univerzity v Plzni. Proto spolupracujeme s řadou plzeňských a mimo plzeňských institucí a organizací.

Keynote

  1. prof. MUDr. Milena Králíčková, Ph.D. – všeobecné lékařství
  2. Ing. Markéta Pekarová Adamová – andragogika 
  3. „Tajemná žena“ – právo (předdomluva) 
  4. „Tajemná UI žena“ – umělá inteligence (předdomluva) 
  5. Mgr. Lucie Diblíková, Ph.D. – biologie
  6. ??? – psychologie
  7. ??? – fyzika nebo chemie
  8. ??? – víra
  9. UJAP 3.0 moderátorky – estetika, religionistika, filosofie

produkce

Lenka Ambrožová
Naděžda Hlaváčková
Tereza Matějková
Jitka Paitlová 
Zdeňka Špiclová

Kontakt

Naděžda Hlaváčková
nadezdah@kfi.zcu.cz
Katedra filozofie, FF Západočeské univerzity v Plzni
Sedláčkova 19, 306 14 Plzeň, Česká republika

youtube : záznamy z předchozích let

UJAP 1. 0_
UJAP 2.0_Interdiscipinarita: věda a vzdělání na pomezí oborů

Samostatné besedy:

Erik Tabery
Jiří Fusek
Dušan Lužný
Roman Kodet
Martina Kastnerová

Promo videa:
Jan Sokol
Filip Matějka
Václav Moravec
a další báječní řečníci

Humanitní a společenskovědní vzdělání a vzdělávání a jejich role v demokratické společnosti – 1. ročník

43473484 1098468430304307 7307273597238640640 o
43350199 1098468386970978 6949214354298372096 n
Skip to content