O nás

Cyklus workshopů a besed “Univerzita jako příležitost” byl zahájen pilotní panelovou diskuzi v říjnu 2019 nazvanou „Humanitní a společenskovědní vzdělání a vzdělávání a jejich role v demokratické společnosti“. Besedy pořádá Fakulta filozofická Západočeské univerzity v Plzni v pravidelných jedno až tří měsíčních intervalech, podle možností pozvaných hostů na několika místech – v Univerzitní kavárně Družba, aule FPE, Mezigeneračním a dobrovolnickém centru TOTEM i Studijní a vědecké knihovně Plzně. Spolupracujeme také s Institute for Democracy 21 a Neurazitelny.cz (FF UK).

Jedná se především o besedy a workshopy, které svým zaměřením přímo či nepřímo souvisí s tématem vzdělávání (nejen humanitního), vědy a obecně fungováním moderních společností v 21. století. Naší snahou je poukázat na to, že platforma univerzitního prostředí nabízí mimořádný prostor, kde je možné se učit, experimentovat a dělat chyby. Implicitním cílem je také zvýšit prestiž vysokoškolského vzdělání v očích studentů, pedagogů a veřejnosti.

Poslední květnovou besedou „Univerzita jako příležitost… poznat mediální svět“ jsme ukončili cyklus v rámci akademického roku 2018/2019 s předním českým novinářem Jindřichem Šídlem.

Besedy budou pokračovat i v dalším akademickém roce a již teď se můžete těšit na nové, neméně zajímavé hosty. Stejně jako 2. ročník panelové diskuze, který se uskuteční 26. 11. 2019.