O nás

Katedra filozofie Fakulty filozofické Západočeské univerzity v Plzni připravuje v akademickém roce 2018 / 2019 pravidelný cyklus nazvaný “Univerzita jako příležitost”. Cyklus besed, který byl zahájen říjnovou panelovou diskusí “Humanitní a společenskovědní vzdělávání a jejich úloha v demokratické společnosti”, bude pokračovat v pravidelných intervalech.

Bude se jednat především o besedy a workshopy, které svým zaměřením přímo či nepřímo souvisí s tématem vzdělávání (nejen humanitního), vědy a obecně fungováním moderních společností v 21. století. Naší snahou bude poukázat na to, že platforma univerzitního prostředí nabízí mimořádný prostor, kde je možné se učit, experimentovat a dělat chyby. Implicitním cílem bude zvýšit prestiž vysokoškolského vzdělání v očích studentů, pedagogů a veřejnosti.

Dne 27.11.2018 v 16:30 se uskutečnila první beseda “Opuštěná univerzita, opuštěná společnosti” s šéfredaktorem týdeníku Respekt a držitelem ceny Magnesia Litera Mgr. Erikem Taberym v Mezigeneračním a dobrovolnickém centrum TOTEM, která bude navazovat na vydání jeho knihy o vývoji českého státu a výzvách, kterým nyní čelí. Druhá beseda s předním biochemikem, zástupcem ředitele ÚOCHB AV ČR a předsedou výzkumné rady TAČR prof. Martinem Fuskem bude věnována tématu “Aplikovaný výzkum a jeho místo na univerzitě” a uskuteční se 7.2.2019 v Univerzitní kavárně Družba. Dále připravujeme workshop Institute for Democracy 21, besedu věnovanou kritickému myšlení, panelovou diskuzi s vedoucími pracovníky NAU – Národního akreditačního ústavu a další. Postupně Vás budeme informovat o termínech besed a zveřejňovat naše přednášející.

Akce vznikají za spolupráce Katedry sociologie FF ZČU a Fakulty filozofické ZČU.