Připravované besedy

Katedra filozofie Filozofické fakulty Západočeské univerzity v Plzni připravuje v akademickém roce 2018/2019 pravidelný cyklus nazvaný “Univerzita jako příležitost”.

Cyklus, který byl zahájen říjnovou panelovou diskusí “Humanitární a společenskovědní vzdělávání a jejich úloha v demokratické společnosti”, bude pokračovat v pravidelných intervalech, podle možností pozvaných hostů, a to na několika místech – v Univerzitní kavárně Družba, v aule FPE a v Mezigeneračním a dobrovolnickém centru TOTEM.

Forma: příklad případové studie a interakce s veřejností

BESEDA č. 1 – “Opuštěná společnost”

Mgr. Erik Tabery – šéfredaktor týdeníku Respekt a držitele ceny Magnesia Litera

KDY: 27.11.2018 v 16:30

KDE: Mezigenerační a dobrovolnické centrum TOTEM 

Listopadové zamyšlení nad otázkami vzdělání v české společnosti se šéfredaktorem časopisu Respekt, držitel ceny Magnesia Litera, Erikem Taberym. Debata navazuje na vydání stejnojmenné knihy Erika Taberyho o vývoji českého státu a výzvách, kterým nyní čelí a čelit bude. Jsme schopni se poučit z našich dosavadních chyb? Co nám radí naši historii? Je možné úplně změnit základní hodnoty státu, na kterém vznikla původně? Je hnací silou současného populismu? Tyto a další otázky budeme řešit 27.11.2018 v 16:30 v Mezigenerační a dobrovolnické centrum TOTEM (Kaznějovská 1517/51, Plzeň 1). 

 

BESEDA č. 2 – “Aplikovaný výzkum a jeho místo na univerzitě”

prof. Ing. Martin Fusek, CSc. – vědec, biochemik, zástupce ředitele na ÚOCHB AV ČR, předseda výzkumné rady TAČR

KDY: 7.2.2019 v 15:00

KDE: Univerzitní kavárna Družba 

Veřejná debata prof. Ing. Martina Fuska, místopředsedy výzkumné rady TAČR, zástupce ředitele ÚOCHB Akademi Věd ČR, na téma “Aplikovaný výzkum a jeho místo na univerzitě” se uskuteční dne 7.2.2019 v Univerzitní kavárně Družba v Plzni. 

Prof. Fusek je absolventem VŠCHT Praha v oboru organická chemie, v roce 1988 mu byl udělen titul CSc. v oboru biochemie na Ústavu organické chemie a biochemie ČSAV. V letech 1989 – 1995 pracoval jako post-doktorand v USA a SRN. Je autorem více než 50- ti původních vědeckých publikací v impaktovaných časopisech a dvou monografií. Od roku 1995 je externím přednášejícím na VŠCHT Praha, kde mu byl v roce 2012 udělen titul profesor v oboru biochemie. Od roku 1995 do 2007 pracoval pro společnosti Sigma-Aldrich a Merck v České republice a v zahraničí. Od roku 2007 se věnuje problematice technologického transferu na ÚOCHB AVČR v.v.i. Od roku 2009 je výkonným ředitelem společnosti IOCB TTO s.r.o., která zajišťuje proces transferu technologií pro ÚOCHB, AV ČR, v.v.i. a od roku 2012 je zástupcem ředitele pro strategický rozvoj na stejném ústavu. Je členem několika dozorčích rad vědeckých institucí, členem předsednictva ČSCH a dalších organizací.

DALŠÍ BESEDY (o které usilujeme):

– filosofka RNDr. Alice Koubová Ph.D. na Ph.D .;

– (makro) ekonom dr. Tomáš Sedláček;

– vědec, který dlouhodobě zabývá umělou inteligencí a kybernetikou doc. Ing. Ivan Havel, CSc .;

– filosof doc. RNDr. Josef Moural, CSc.  

– workshop Institut pro demokracii 21 ;

– workshop CERGE-EI; 

– vedoucí projektu PILSEN CUBE doc. Ing. Jiří Masopust CSc.