O nás
Cyklus workshopů a besed “Univerzita jako příležitost” byl zahájen pilotní panelovou diskuzí v říjnu 2018 nazvanou „Humanitní a společenskovědní vzdělání a vzdělávání a jejich role v demokratické společnosti“. Besedy pořádá Fakulta filozofická Západočeské univerzity v Plzni v pravidelných jedno až tří měsíčních intervalech. Zahájení druhého roku pořádání besed proběhlo v listopadu 2019 druhou panelovou diskuzí s názvem “Interdisciplinarita: věda a vzdělání na pomezí oborů”.

Jedná se především o besedy a workshopy, které svým zaměřením přímo či nepřímo souvisí s tématem vzdělávání (nejen humanitního), vědy a obecně fungováním moderních společností v 21. století. Naší snahou je poukázat na to, že platforma univerzitního prostředí nabízí mimořádný prostor, kde je možné se učit, experimentovat a dělat chyby. Implicitním cílem je také zvýšit prestiž vysokoškolského vzdělání v očích studentů, pedagogů a veřejnosti. Spolupracujeme mimo jiné s H21 a Neurazitelny.cz (FF UK).